האם השלם באמת שווה יותר מסכום כל חלקיו ?

כוחה של קבוצה ניכר  כאשר הפרטים בקבוצה משפיעים זה על זה השפעה הדדית נוצרת כאשר אנשים מקיימים ביניהם קשר לאורך זמן, מגיבים זה על התנהגותו של זה ומשנים את התנהגותם בעקבות הקשר -יחד הם מגיעים לתוצאות . מנהל טוב אחראי על טיב הקשר הזה ואיכותו ועל יצירת מערך הקשרים נכון בין חברי הצוות . ניהול עבודת צוות הוא חלק משמעותי מיצירת מערך הקשרים נכון ואיכותי .

הסדנא מיועדת ל

מנהלים בכל דרגי הניהול ולעובדים הנמצאים בתהליך הכשרה ועתודה ניהולית .

מטרות הסדנא

בניית תהליכים יעילים לניהול צוות עבודה וייעול כל שלב בתהליך

נושאים

ניהול תהליך עבודת צוות, טקטיקות ליצירת עבודת צוות

  • אפיוני צוות אפקטיבי
  • חיי צוות
  • דינאמיקה קבוצתית
  • השפעת התוכן על תהליך
  • ניהול זמן

אמצעים

תרגיל בניהול ובניה של ישיבת צוות ,פעילות מודולארית לניהול זמן, קוביות קפלה ,מצגת  לימודית פרונטאלית .