Project Description

פיתוח יזמות עסקית בקיבוץ

א. פיתוח עסקי לקיבוץ

בעידן החדש, בו הקיבוץ אינו יכול להסתמך רק על ענפי הייצור המסורתיים (חקלאות ותעשייה) כדי לבסס את הכנסותיהם, יש צורך בחשיבה "מחוץ לקופסא" כדי למצוא דרכים חדשות לייצור הכנסות נוספות.
כיום, קיבוצים רבים מגלים כי בתוך הקיבוץ ישנם משאבים רבים, סמויים מן העין, אשר כלל לא נחשבו ככאלה היכולים להוות בסיס למקורות הכנסה חדשים.
עם זאת, על מנת לזהות את המיזמים הנכונים ולממש אותם, נדרשת ראייה עסקית. לעיתים אף נדרש שיבוא "מישהו מבחוץ" כדי לעזור לחשוב מחוץ לקופסא.
מתוך היכרותנו והבנתנו את העולם הקיבוצי, מורכבותו וייחודיות, בשילוב עם ניסיוננו מהעולם העסקי- אנו, ב"בינה יתרה", מציעים לקיבוצים שירות פיתוח עסקי, במסגרתו יוקם צוות לחשיבה וליזמות עסקית ומקרב חברי הקיבוץ ויאותרו משאבים קיימים היכולים להפוך למקורות הכנסה חדשים.

השירות

א. הקמת צוות ליזמות עסקית מחברי הקיבוץ, לאיתור והקמת מיזמים לייצור הכנסות.
ב. ליווי הצוות, ייעוץ עסקי ואסטרטגי.
ג. סיוע באיתור רעיונות ויוזמות לשימוש במשאבי הקיבוץ לצורך ייצור הכנסות.
ד. מתן שירותים פיננסיים וייעוץ חשבונאי ופיננסי.

ב. שירותים ליזמים פרטיים בקיבוץ

קיבוצים רבים נמצאים או עברו תהליכי הפרטה, כשבסופם חלק מחברי הקיבוץ נדרשים למצוא לעצמם מקורות פרנסה עצמאיים.
לפתע, החבר-היזם צריך להתחיל לבנות תוכנית עסקית, לחשוב שיווקית ולהבין פיננסית- על מנת להוציא את הפועל את הרעיון שלו ולהצליח להתפרנס ממנו.
אך חברי קיבוץ רבים המעוניינים להקים עסק או מיזם נתקלים בקשיים, הן מההיבט הפיננסי והן מהיבט הפיתוח העסקי- זאת כיוון שמעולם לא עסקו בתחומים אלו ומושגים אלו זרים לרבים מהם.
בנוסף, ישנם חוקים וכללים ייחודיים החלים על חברי קיבוץ מבחינות משפטיות ובהיבטי מס, אשר מבדילים אותם מעסק רגיל.
על מנת לעזור לאותם חברי קיבוץ-יזמים, נדרשים אנשים המעורים בעולם העסקי, אך מכירים את הצרכים הייחודיים של חברי הקיבוצים ויודעים להבין ולדבר "קיבוצניקית".
לצורך כך, מציעה "בינה יתרה" ליזמים סל שירותים אשר יעזרו להם לממש את הרעיונות שלהם ולהפוך אותם לעסק חי.

שירותי פיתוח עסקי

א. איתור יזמים והדרכתם לחשיבה יזמית ועסקית.
ב. חניכה, ליווי וייעוץ עסקי ואסטרטגי.
ג. סיוע בהכנת תוכנית עסקית, שיווקית ופיננסית.
ד. מתן שירותי שיווק.
ה. ייעוץ ארגוני וניהולי.
ו. הדרכה בעבודה מול גורמי בירוקרטיה.
ז. סיוע בגיוס הון.
ח. בדיקת כדאיות כלכלית.
ט. ליווי ביצירת שת"פים וקשרים בין-עסקיים.
י. איגוד יזמים ועסקים דומים ליצירת יתרונות לגודל.

שירותים פיננסיים

♦ בדיקת היתכנות כלכלית וגיבוש כלים פיננסיים למימוש העסק.
♦ ליווי פיננסי של המיזם ואיתור מקורות מימון.
♦ שירותי הנהלת חשבונות.
♦ שירותי חשבות שכר.
♦ תכנון וייעוץ מס.
♦ ייצוג מול רשויות המס.