Project Description

חברות השואפות לשגשוג יודעות שהוא נמצא גם במקומות שהם מעבר לנראה .

רוחניות בעסקים עוסקת בהקניית כלים ואסטרטגיות ליצירת רווח בר קיימא תוך השבחת החברה תוך התבוננות על ערכים יהודיים שמציעים לך להסתכל על כסף כערך רוחני , על רווחים ושפע כמסר עמוק יותר מרק כסף בחשבון הבנק .
רוחניות בעסקים היא ה"דבר הבא " בעולם העסקי והיא מאפשרת לעסק שלכם לצמוח למקומות שלא חשבתם עליהם .
אנו , בבינה יתרה , מציעים לכם ליווי עסקי על פי מודלים של רוחניות וכן הדרכה ייחודית לצוותים שלכם לגילוי המשמעות בעבודה ולהגדלת התפוקה האישית והארגונית . רוחניות היא כבר מזמן לא מילה גסה .