אם נתעלם זה לא יעלם

קונפליקט נוצר בדרך כלל כשיש חילוקי דעות,ברוב המקרים  אנו מעוניינים להימנע מקונפליקט. הטעות בעניין הזה היא חוסר היכולת שלנו להבין שלקונפליקט יש גם תפקיד, קונפליקט איכותי מזרים אנרגיות מייצר סיעור מוחין ומזיז תבניות לקראת פתרונות יצירתיים .על מנת להפוך קונפליקט למצמיח עלינו ללמוד כיצד לנהל אותו ולתעל אותו לנקודת צמיחה ולמידה .

 הסדנא מיועדת ל

מנהלים בכל דרגי הניהול ולעובדים הנמצאים בתהליך הכשרה ועתודה ניהולית .

מטרות הסדנא

ללמוד ולתרגל ניהול על פי יעדים להכין סל תועלות לכל יעד ומתווה עבודה .

נושאים נלמדים

מקורות של קונפליקטים בארגון ,הקונפליקט ככלי ניהולי , יצירת קונפליקטים מכוונת ,יצירת  מתווה לפתרון .

  • הקשבה .
  • זיהוי נקודות מפתח בקונפליקט
  • איתור מוקדי המפתח לפתרון
  • נקודות הסכמה
  • חוזק השרשרת כחוזק חולייתה החלשה .

 אמצעים

סדנא בניגוד אינטרסים , משחק פתרונות ב“ניגוד לדעתי ”,הקרנת קטע מהסרט ”בליפ ” מצגת ודיון