מה קורה סביבי ? מי עומד מאחורי מלפניי ומצדדי ?
פעמיםרבות אנחנו נדרשים לאסוף מידע עבור העסק שלנו,המידע הזה הוא חיוני לתהליך קבלת ההחלטות שלנו, הוא יכול וצריך להוות תשתית לבחירת האסטרטגיההשיווקית שלנו. האם אנחנו מקבלים החלטות בצורה אינטואיטיבית או בצורה מדעית ? אנחנו מחליטים ומבצעים בצורה מקצועית או על בסיס תחושות בטן וחלומותבלבד ?
האם את/ה יודע מה קורה בסביבה העסקית בה אתה מתפקד ופועל ? האם אתה מכיר טרנדים,אופנות, מתחרים, זירות עסקיות שכדאי לך לפעול בהן?האם יש לך את הכלים להתמודד בזירה הזאת? ובעיקר ? האם אתה מסוגל לאסוף מידע כזה לבד ?
אנחנו ב"בינה יתרה" נוכל לסייע לך בהבנת הסביבה העסקית שלך ובבניית תוכנית פעולה מותאמת למידע הזה. אנחנו באמת מאמינים ש"ידע זה כח " ידע שהופך לפעולה – הוא מידע !
ומידע מאורגן מסודר ושיטתי יכול לבנות לך מודל לפעילות העסקית שלך .
נוכל להכין תיק לקוח או להדריך אותך במחקר שיווקי עצמאי .